ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่ 3พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
  และระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
15a0387f67dcb6ccdf585f92c0b3ec59.png


โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้เอง"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 18.00 
น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี

ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี
ผู้ใช้        
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :   12345 (เลขประจำตัวประชาชน 5 หลัก)9a0ea1dfab5603b89f6f1da621c739df.png

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ หรือ  มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> คณะครู  :: ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ <<

        หรือ ครูปิยะบุตร จิตรช่วย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ