ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่  26 ตุลาคม  พ.ศ.2566 
  และระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่  2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2566


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
186629885_4104166012976551_1330464835737028455_n.jpg


โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้เอง"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 08.20 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่   2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 17.00 
น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี

ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี
ผู้ใช้        
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)9a0ea1dfab5603b89f6f1da621c739df.png

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ หรือ  มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> คณะครู  :: ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ <<

        หรือ ครูปิยะบุตร จิตรช่วย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน